Voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 25 mei 2018

 

Voldoen aan de nieuwe privacywet.

 1. Bewustwording
  Eigenaresse van de eenmanszaak is bekend met de nieuwe privacy regels.
 2. Rechten van betrokkenen
  Betrokkenen hebben extra privacy rechten zoals het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering van persoonsgegevens van betrokkenen. Betrokkenen wordt hierover geïnformeerd.
 3. Overzicht verwerking
  Er wordt inzichtelijk gemaakt welke persoonsgegevens worden gebruikt met welk doel, waar ze worden opgeslagen en wie er toegang heeft tot de gegevens.
 4. DPIA (Data Protection Impact Assesment)
  De risico’s van gegevensverwerking worden vooraf in kaart gebracht. Niet van toepassing.
 5. Privacy bij design en privacy bij default
  Alleen die gegevens die noodzakelijk zijn worden verwerkt voor een bepaald doel.
 6. Functionaris gegevensbescherming
  Gezien de omvang van het bedrijf niet van toepassing.
 7. Meldplicht datalekken
  Niet van toepassing omdat persoonlijke gegevens niet worden uitgewisseld.
 8. Bewerkersovereenkomst
  Niet van toepassing, daar voor derden persoonlijke gegevens anoniem zijn.
 9. Leidende toezichthouder bepalen
  Niet van toepassing, niet in meerdere EU-landen actief.

Toestemming
Er is geldige toestemming nodig voor registratie van persoonsgegevens. Dit gebeurt door een formulier die door betrokkenen wordt ondertekend.